3. 10. 2018 | Náš propagační letáček ke stažení 

Propagační letáček

Na propagaci naší kandidátky jsme smluvně zajistili distribuci našich letáků prostřednictvím České Pošty, a.s. Zajistili jsme výrobu 48.600 ks letáků A5, dne 17.9. jsme je doručili k distribuci na Českou poštu, před tím jsme museli dopředu uhradit cenu za distribuci a samozřejmě i výrobu letáků a grafika. Bohužel, k dnešnímu dni k doručení letáků do schránek obyvatel Liberce nedošlo a s ohledem na blížící se termín voleb již ani nedojde. Alespoň tímto náhradním způsobem Vám nedoručený letáček prezentujeme a prosíme o Vaši v podporu při volbách do městského zastupitelstva.
Letáček je ke stažení ve formátu pdf zde...Jsme zástupci sportovců, představitelé sportovních organizací, kteří dlouhá léta zajišťují smysluplné a zdraví prospěšné využití volného času pro tisíce dětí a občanů našeho města, je mezi námi řada pracovníků ve zdravotnictví, kteří se denně setkávají s neblahými důsledky špatné životosprávy a nezdravého životního stylu.

Proto se chceme angažovat a udělat něco pro zdraví svých spoluobčanů a jejich všestranný rozvoj. Zdraví a štěstí člověka stojí pro nás na nejvyšší příčce hodnot. Naše snaha by měla směřovat k podání společné kandidatury zástupců sportovních organizací a jejich sympatizantů. Tuto aktivitu chceme šířit pod názvem „SPORTOVCI ZA ZDRAVÝ LIBEREC“.

Myšlenka ZDRAVÝ LIBEREC v sobě nese význam nejen z pohledu zdraví, ale zejména město funkční, aktivní, vyvíjející se a pečující o své občany a jejich zájmy.

Jsme přesvědčení, že máme smysl pro odpovědnost, organizační schopnosti a nejsme zatíženi politickým hašteřením. Své zkušenosti z práce pro veřejnost v oblasti sportu a zdraví chceme uplatnit ve prospěch občanů v rámci práce městského zastupitelstva a městské rady, neboť jsme stále více rozladěni ze stavu liberecké radnice a zejména z jejího vedení. Je to již druhé volební období, které reálně zastavilo Liberec, jeho přirozený rozvoj, zcela degradovalo městskou samosprávu a velmi významně zaostává i v podpoře sportovních organizací pracujících s mládeží. Věříme, že rozumným a účelným hospodařením je možné dosáhnout dalšího rozkvětu Liberce.

Z toho důvodu sháníme podporu a další schopné lidi, kteří by byli ochotni se zapojit do komunálních voleb a pomoci kromě zlepšení podmínek pro sportující mládež i zlepšení komunikace a řízení města a zajistit funkčnost běžných rozhodovacích procesů bez osobních animozit a podrazů, tak jako to zajišťujeme každodenně v našich klubech a TJ.

Tato aktivita je spojena s dříve úspěšnou kandidátkou „Unie pro sport a zdraví“, pod jejíž hlavičkou budeme do komunálních voleb 2018 v rámci této aktivity kandidovat.
Logo Sportovci za zdravý Liberec

Dotazník sportovních organizací

Dotazník sportovních organizací

Vážení sportovci,

Jsme stále více rozladěni ze stavu liberecké radnice a zejména z jejího vedení. Je to již druhé volební období, které reálně zastavilo Liberec, jeho přirozený rozvoj, zcela degradovalo městskou samosprávu a velmi významně zaostává i v podpoře sportovních organizací pracujících s mládeží. Myšlenka ZDRAVÝ LIBEREC v sobě nese význam nejen z pohledu zdraví, ale zejména město funkční, aktivní, vyvíjející se a pečující o své občany a jejich zájmy. Prosíme tedy v případě zájmu o zodpovězení následujících otázek a zpětné odeslání. Předem děkujeme za Váš čas a podporu.

celý článek