3. 10. 2018 | Náš propagační letáček ke stažení 

Propagační letáček

Na propagaci naší kandidátky jsme smluvně zajistili distribuci našich letáků prostřednictvím České Pošty, a.s. Zajistili jsme výrobu 48.600 ks letáků A5, dne 17.9. jsme je doručili k distribuci na Českou poštu, před tím jsme museli dopředu uhradit cenu za distribuci a samozřejmě i výrobu letáků a grafika. Bohužel, k dnešnímu dni k doručení letáků do schránek obyvatel Liberce nedošlo a s ohledem na blížící se termín voleb již ani nedojde. Alespoň tímto náhradním způsobem Vám nedoručený letáček prezentujeme a prosíme o Vaši v podporu při volbách do městského zastupitelstva.
Letáček je ke stažení ve formátu pdf zde...Vážení sportovci,

Jsme stále více rozladěni ze stavu liberecké radnice a zejména z jejího vedení. Je to již druhé volební období, které reálně zastavilo Liberec, jeho přirozený rozvoj, zcela degradovalo městskou samosprávu a velmi významně zaostává i v podpoře sportovních organizací pracujících s mládeží.

Zástupci sportovců – členů sportovní komise se po celou dobu snažili zlepšit podmínky pro sport, vlastní iniciativou byl mezi sportovní organizace rozeslán i dotazník zjišťující stav a využití sportovních zařízení v Liberci. Překvapil pozitivní zájem o řešení velmi špatné situace a stavu sportovních zařízení, od zpracování výsledků však vedení města nebylo schopno i přes osobní a opakované aktivity vybraných členů sportovní komise situaci posunout alespoň do stavu projednávání.

Z toho důvodu sháníme podporu a schopné lidi, kteří by byli ochotni se zapojit do komunálních voleb a pomoci kromě zlepšení podmínek pro sportující mládež i ke zlepšení řízení a komunikace vedení města a zajistit schopnost běžných rozhodovacích procesů bez osobních animozit a podrazů, tak jako to zajišťujeme každodenně v našich klubech a TJ.

V tuto chvíli nás zajímá názor zástupců jednotlivých sportovních organizací a dle vyjádřených myšlenek se budeme dále rozhodovat o dalších krocích. Tyto by měly směřovat k podání společné kandidatury zástupců sportovních organizací a jejich sympatizantů s aktivitou „SPORTOVCI ZA ZDRAVÝ LIBEREC“ pod hlavičkou UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ (USZ).  

Myšlenka ZDRAVÝ LIBEREC v sobě nese význam nejen z pohledu zdraví, ale zejména město funkční, aktivní, vyvíjející se a pečující o své občany a jejich zájmy.

Prosíme tedy v případě zájmu o zodpovězení následujících otázek a zpětné odeslání na emailovou adresu volbylbc2018@usz.cz. Předem děkujeme za Váš čas a podporu.

V Liberci 8.7.2018

 

Děkujeme,

Ing. Vladimír Boháč, zástupce ČUS v Liberci

Ing. Jiří Veselka, MBA, předseda klubu stolního tenisu SKST Liberec

Ing. František Příhoda, prezident florbalového oddílu FBC Liberec


Dotazník sportovních organizací

 

I. Jste spokojeni s finanční podporou sportu ze strany města v Liberci?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

II. Jste spokojeni s kapacitami sportovišť v Liberci a jejich stavem?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

III. Jste spokojení se systémem rozdělování dotačních financí do sportu v Liberci?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

IV. Jste spokojeni se způsobem řešení problémů a způsobem komunikace vedení města?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

V. Jste spokojeni s rozvojovými projekty města?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

VI. Máte pocit, že Vás vedení města skutečně zastupuje a postupuje v souladu se zájmy města?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

VII. Vytváří vedení města příznivé podmínky pro jeho celkový rozvoj?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

VIII. Jste spokojeni se způsobem řešení běžných provozních problémů města – doprava, školství,
   kultura, bydlení, zdravotnictví, atd…

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

IX. Byli byste ochotni projekt „SPORTOVCI ZA ZDRAVÉ MĚSTO“ podpořit?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případné návrhy:

 

 

X. Byli byste ochotni se popsaného projektu zúčastnit, případně nabídnout svého zástupce na kandidátku
    (prosíme o návrhy)?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případné návrhy:

 

 

 

Na závěr prosíme o uvedení kontaktních údajů (pokud nechcete, nejsou povinné):

Sportovní organizace:

 

Zástupce:

 

Případná podpora společné kandidatury

ANO

NE