3. 10. 2018 | Náš propagační letáček ke stažení 

Propagační letáček

Na propagaci naší kandidátky jsme smluvně zajistili distribuci našich letáků prostřednictvím České Pošty, a.s. Zajistili jsme výrobu 48.600 ks letáků A5, dne 17.9. jsme je doručili k distribuci na Českou poštu, před tím jsme museli dopředu uhradit cenu za distribuci a samozřejmě i výrobu letáků a grafika. Bohužel, k dnešnímu dni k doručení letáků do schránek obyvatel Liberce nedošlo a s ohledem na blížící se termín voleb již ani nedojde. Alespoň tímto náhradním způsobem Vám nedoručený letáček prezentujeme a prosíme o Vaši v podporu při volbách do městského zastupitelstva.
Letáček je ke stažení ve formátu pdf zde...Programová témata a body

 

 

 

I.              Větší podpora sportu

 

 

II.            Spolupracující a funkční vedení města

 

 

III.            Rozvoj města

 

 

IV.            Zdraví a zdravý životní styl

 

 

 

 

 

Hlavní motto

 

 

… AKTIVNÍ MLÁDÍ, ZDRAVÉ STÁŘÍ …

 

 

 

Název kandidátky

 

 

SPORTOVCI za zdravý LIBEREC

 

 

 

Větší podpora sportu

 

AKTUÁLNÍ STAV:

Srovnáním s jinými městy mimořádně nízká podpora sportující mládeže
Nedostatečná údržba a investice do sportovních zařízení města a škol
Absence využití dotačních zdrojů na budování a opravy sportovních zařízení

 

> Systematická podpora sportu

 

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Sportovní oddíly pomáhají rodičům s přirozeným rozvojem dětí, nejedná se pouze o výchovu vrcholových sportovců, ale zejména o pravidelně sportující širokou veřejnost.
Sportovci se ve svých sportovních oddílech významně starají o děti a mládež Liberce, finance poskytnuté na podporu sportovních klubů se významnou mírou vrací zpět do rozpočtu Liberce ve formě plateb za pronájmy sportovních zařízení ve školách a městských zařízení
Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Liberec včetně dopravní infrastruktury
Více cyklostezek, bezbariérová a dopravně bezpečné komunikace, zejména pro chodce a cyklisty

 

 

PROGRAMOVÉ BODY:

 Zvýšení podpory sportu pro pravidelně sportující mládež
• Využití dotačních podpor, zajištění úhrady nutné finanční spoluúčasti dotace

 

MOŽNÉ ZDROJE:

> Vyšší míra využití daní z loterií jako je tomu i v ostatních městech České republiky
> Možnost využití rozpočtového přeurčení daní

 

 

 

Spolupracující a funkčnost vedení města

 

AKTUÁLNÍ STAV:

• Absolutní rozvrat politické kultury města a prostředí na radnici
• Sváry a osobní spory naprosto ochromily činnost vedení města
• Jediným cílem je udržení trafik s absolutní absencí na jakékoliv konkrétní řešení
• Deformace politického prostředí a mimořádná vyhraněnost KOALICE x OPOZICE
• Pořádek ve městě

 

> Obnovení politické kultury a prostředí města

 

HLAVNÍ MYŠLENKY:

•  Politika v obcích není o celostátních tématech a vysoké politice, je o každodenním řešení problémů města a jeho občanů
•  Jsme zvyklí komunikovat a problémy řešit efektivně a konstruktivně, jsme nuceni řešit krizové situace, rozdílnost přístupů a postojů a řešit problémy s financováním
•  Jsme schopni zajistit zlepšení, máme schopné lidi, kteří se osvědčili ve vedení sportovních organizací
Jsme ochotni poskytnout nadšení, aktivitu a sportovní nasazení 

 

 

 

PROGRAMOVÉ BODY:

• Návrat k běžnému selskému rozumu a respektování základních lidských hodnot
   čestnost, komunikativnost, ochota pomoci, respekt k soupeři

 Vnímání celospolečenských problémů a ochota je řešit bez ohledu na své osobní ambice

 

MOŽNÉ ZDROJE:

Lidské s životním nadhledem a schopností komunikace s ostatními

 

 

 

Rozvoj města

 

AKTUÁLNÍ STAV:

• Město stagnuje, město se nerozvíjí
• Absence územního plánu, neschopnost jeho dokončení
• Nedořešení dopravního připojení do průmyslových zón JIH a SEVER
• Blokace přirozeného rozvoje města snížením ploch pro bydlení
• Blokace a neochota vnímat a řešit problémy zaměstnavatelů
• Významné omezení oprav a investic do městského majetku, kromě jiného i z důvodu nefunkčnosti vedení
• Absence koncepčních a systémových procesů k rozvoji města
• Nejednoznačná podpora Krajské nemocnice Liberec
• Živelný průběh oprav komunikací, absolutní nekoordinovanost postupu prací
• Personální rozklad magistrátu, nadměrné odchody odborných zaměstnanců
• Revitalizace městských zón a veřejných ploch

 

> Podpora přirozeného růstu města

 

HLAVNÍ MYŠLENKY:

•  Územní plán je nezbytnou a určující podmínkou k rozvoji města nebo jeho zastavení
•  Neschopnost dohody nad programovými prioritami vede k nečinnosti a zhoršování podmínek pro občany města
•  Sportovní infrastruktura a příroda jsou hlavní konkurenční výhodou Liberce a základním nástrojem (a článkem) jeho rozvoje

 

 

PROGRAMOVÉ BODY:

• Územní plán
• Dopravní připojení průmyslových zón
• Koncepční příprava rozvoje ploch pro bydlení a související infrastruktury
• Liberec jako město bezpečné, bez bariér, přátelské pro cyklisty (zdravé město Liberec)
• Podpora zlepšování zdravotnictví ve městě

 

MOŽNÉ ZDROJE:

> Lidské – zkušenost a selský rozum 
> Finanční – koncepčním řešením a systémovým přístupem nebudou finance utráceny, ale investovány do rozvoje města

 

 

 

Zdraví a zdravý životní styl

 

AKTUÁLNÍ STAV:

• Absence podpory přirozeného pohybového rozvoje dětí ZŠ a MŠ
• Omezování možností sportování střední generace (problémy sportovních klubů a oddílů)
• Malá nabídka k aktivnímu trávení volného času seniorů

 

> Zdraví a zdravý životní styl

 

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Aktivní mládí a zdravé stáří je jediný způsob, jak se dožít vysokého věku
•  Program pro všechny generace „pro děti a mládež; střední generaci i seniory“ 

 

 

PROGRAMOVÉ BODY:

• Zpřístupnění městských hřišť široké veřejnosti

 

MOŽNÉ ZDROJE:

Odborné – spolupráce sportovních oddílů s lékaři, odborníky na zdravou výživu, s rehabilitačními službami

Dotazník sportovních organizací

Dotazník sportovních organizací

Vážení sportovci,

Jsme stále více rozladěni ze stavu liberecké radnice a zejména z jejího vedení. Je to již druhé volební období, které reálně zastavilo Liberec, jeho přirozený rozvoj, zcela degradovalo městskou samosprávu a velmi významně zaostává i v podpoře sportovních organizací pracujících s mládeží. Myšlenka ZDRAVÝ LIBEREC v sobě nese význam nejen z pohledu zdraví, ale zejména město funkční, aktivní, vyvíjející se a pečující o své občany a jejich zájmy. Prosíme tedy v případě zájmu o zodpovězení následujících otázek a zpětné odeslání. Předem děkujeme za Váš čas a podporu.

celý článek