3. 10. 2018 | Náš propagační letáček ke stažení 

Propagační letáček

Na propagaci naší kandidátky jsme smluvně zajistili distribuci našich letáků prostřednictvím České Pošty, a.s. Zajistili jsme výrobu 48.600 ks letáků A5, dne 17.9. jsme je doručili k distribuci na Českou poštu, před tím jsme museli dopředu uhradit cenu za distribuci a samozřejmě i výrobu letáků a grafika. Bohužel, k dnešnímu dni k doručení letáků do schránek obyvatel Liberce nedošlo a s ohledem na blížící se termín voleb již ani nedojde. Alespoň tímto náhradním způsobem Vám nedoručený letáček prezentujeme a prosíme o Vaši v podporu při volbách do městského zastupitelstva.
Letáček je ke stažení ve formátu pdf zde...Petře, aktuálně je liberecký bazén velmi ožehavé téma. Volební kampaň se rozjíždí a některé strany se předhánějí nápady na vyřešení havarijního stavu bazénu. Co tomu říkáš?

Liberecký bazén je jedním z nejhezčích krytých plaveckých areálů v celé republice. Díky promyšlenému projektu, na tehdejší dobu kvalitnímu provedení a následně velmi dobrému provozování, se řadí skutečně mezi nejlepší. Dostavba nového bazénu 25 m, posunula areál o další stupínek výše. K dnešnímu dni slouží návštěvníkům velmi dobře, aniž by si všimli, jaká drama se leckdy v zákulisí (strojovnách) odehrávají.

Stavba i technologie má již svá nejlepší léta za sebou, nejen proto, že slouží téměř bez přestávky obyvatelům i návštěvníkům Liberce již od roku 1984. Nutnost oprav či jiného řešení je tedy skutečně neodkladná.

Já zastávám názor, že takto kvalitní stavbu s velmi dobrým umístění i dostupností je třeba zachovat. Jednoznačně jsme tedy pro kvalitní a promyšlenou rekonstrukci, která zajistí provoz areálu na dalších mnoho let. To však neznamená, že by další bazén v Liberci nebyl vhodný.

Liberecký bazén 

Jaká je kapacitní situace s bazény v Liberci z pohledu veřejnosti, sportovních klubů a samozřejmě škol?

Dovolím si tvrdit, že plavecký areál na Tržním náměstí je trvale přetížený a to zejména v odpoledních hodinách, kdy se zde střetává, organizovaná činnost plaveckých oddílů a veřejnosti. Plavecké oddíly musí regulovat počet svých členů, protože kapacita bazénů je omezená a samozřejmě musí zůstat místo i pro veřejnost. Někdy je pro oddíly složité  zabezpečit dostatek tréninkových hodin pro výkonnostní družstva ve vhodných časech, tak aby děti stíhaly i školu, která by vždy měla být na prvním místě.

V dopoledních hodinách je bazén opět přetížen žáky základních škol v rámci povinné školní výuky plavání.

Dále zde máme víkendové plavecké závody. Bazén 50m je skvěle koncipován pro velké akce, zázemí, tribuny, atd.. vše je na svém místě. Ovšem chápu, že uzavření areálu na celý víkend je pro veřejnost velmi nepříjemné.

Problém je tady naprosto zřejmý, Liberci se nedostává ploch krytých bazénů. Na takto velké město je jeden areál s 50m a 25m skutečně málo.

Liberecký bazén uvnitř 

Jedna politická strana v rámci předvolební kampaně čerstvě přišla s nápadem postavit bazén nový, umístěný v areálu Sportparku, jaký názor na tento nápad sdílíš?

Nový bazén u zimního stadionu, považuji za dobrý nápad, vždyť již studie na výstavbu arény počítali s bazénem v tomto areálu. Dle mého názoru by se však mělo jednat o jednoduchý tréninkový a výukový bazén 25m (6-8 drah), který by sloužil zejména výuce pro školy z blízkého okolí a odpoledne pro organizovanou činnost plaveckých oddílů, zejména jejich žákovských kategorií. K novému bazénu, by měla patřit i malá tribuna, kde mohou rodiče počkat na své děti během výuky, tréninku nebo se podívat na jejich úspěchy při plaveckých závodech mládeže. Umístění u zimního stadionu má samozřejmě i energetický význam, protože pro vytápění bazénu a ohřev vody může být využita zbytková energie z výroby chladu pro ledové plochy. Investici do takového areálu odhaduji na 150 mil. Plaveckých závodů, pro které je vhodný menší areál s bazénem 25 m je velké množství, liberečtí plavci by tedy mohli závodit na domácí půdě a nemuseli by po celý rok dojíždět do jiných měst. Bylo by možné práci dětí prezentovat přímo v našem městě.

Pro veřejnost by nebyl víkendový provoz areálu na tržním náměstí nijak omezen.

 

Do celkové koncepce plavání v Liberci velmi dobře zapadá i již připravovaný projekt na rekonstrukci a znovu zprovoznění bazénu 25m (5 drah) u ZŠ Švermova na Františkově. Tento malý bazén by nejen pomohl překlenout kritické období při rekonstrukci plaveckého areálu na tržním náměstí, ale dále by velice účelně sloužil pro školní výuku, organizovanou činnost i veřejnost z blízkého okolí. Doufám tedy, že se tato akce podaří dotáhnout do konce a Liberec nezůstane po dobu dvou let bez regulérního krytého bazénu, protože zbývající školní bazény (Dobiášova, Vrchlického, Hanychov) nemají dostatečné rozměry pro závody a ani trénink. Samozřejmě kapacitně nemohou pokrýt potřeby města. Rekonstrukce bazénu ZŠ Švermova je odhadována na cca 40 mil. Kč.

 

Jaké ideální řešení bys preferoval?

V kontextu výše uvedeného, bych tedy preferoval, rekonstrukci areálu na Tržním náměstí ve stávajícím „půdorysu“ bez dostavby dalšího bazénu 25m. Cena takovéto akce by se mohla pohybovat kolem 450 - 500 mil. Kč.

V případě realizace této koncepce získá Liberec od nejjednoduššího výukového bazénu na Františkově, přes nový 25m bazén u arény až po „prvoligový“ areál na tržním náměstí dostatek krytých vodních ploch, rovnoměrně rozložených po celém městě. Veřejnost i organizovaná činnost se rozprostře a nebude na sebe lidově řečeno „cákat“. Celková investice bude zřejmě i nižší nežli uvažovaná rekonstrukce včetně dostavby na Tržním náměstí.

Nový bazén v areálu Sportparku by přinesl i výhody a regenerační zázemí pro pravidelně sportující kluby a v neposlední řadě by byl celý projekt energeticky efektivnější proti řešení na zelené louce.

 

Petře, na závěr Tě poprosím o rychlé představení.

Jsem aktivním člen oddílu plavání TJ Slavia Liberec od roku 1978, s krátkou přestávkou po dobu vysokoškolských studií, kdy jsem reprezentoval plavecký oddíl Univerzity Brno.

Od roku 2008 se pohybuji ve vedení oddílu plavání TJ Slavia Liberec a v roce 2012 jsem byl zvolen předsedou celé TJ. Téměř celý svůj život se aktivně věnuji plavání a pohybuji se nejen po Českých, ale i zahraničních bazénech.

Voda se stala nedílnou součástí mého života a proto jsem i vystudoval Stavební fakultu, VUT Brno v oboru vodní hospodářství. Od dokončení studií v roce 1994 se věnuji projekční a konzultační činnosti v tomto oboru.

 

Otázky kladl: Ing. František Příhoda

Odpovědi dával: Ing. Petr Kořínek, předseda TJ Slavia Liberec, z.s., předseda oddílu plavání

Vysvětlení na závěr:

S Petrem se známe velmi dlouhou dobu zejména pracovně, společně nás spojuje zájem o sport a na dálku i vedení sportovního klubu. Z toho důvodu jsme rozhovor vedli neformálně včetně tykání. Zájem o sport a zejména zodpovědnost za podmínky pro sportující děti a mládež nás oba spojila v občanské aktivitě SPORTOVCI ZA ZDRAVÝ LIBEREC a společně nás přivedla na kandidátku Unie pro sport a zdraví pro letošní komunální volby do zastupitelstva Statutárního města Liberec.

 

Dotazník sportovních organizací

Dotazník sportovních organizací

Vážení sportovci,

Jsme stále více rozladěni ze stavu liberecké radnice a zejména z jejího vedení. Je to již druhé volební období, které reálně zastavilo Liberec, jeho přirozený rozvoj, zcela degradovalo městskou samosprávu a velmi významně zaostává i v podpoře sportovních organizací pracujících s mládeží. Myšlenka ZDRAVÝ LIBEREC v sobě nese význam nejen z pohledu zdraví, ale zejména město funkční, aktivní, vyvíjející se a pečující o své občany a jejich zájmy. Prosíme tedy v případě zájmu o zodpovězení následujících otázek a zpětné odeslání. Předem děkujeme za Váš čas a podporu.

celý článek