Jsme zástupci sportovců, představitelé sportovních organizací, kteří dlouhá léta zajišťují smysluplné a zdraví prospěšné využití volného času pro tisíce dětí a občanů našeho města, je mezi námi řada pracovníků ve zdravotnictví, kteří se denně setkávají s neblahými důsledky špatné životosprávy a nezdravého životního stylu.

Proto se chceme angažovat a udělat něco pro zdraví svých spoluobčanů a jejich všestranný rozvoj. Zdraví a štěstí člověka stojí pro nás na nejvyšší příčce hodnot. Naše snaha by měla směřovat k podání společné kandidatury zástupců sportovních organizací a jejich sympatizantů. Tuto aktivitu chceme šířit pod názvem „SPORTOVCI ZA ZDRAVÝ LIBEREC“.

Myšlenka ZDRAVÝ LIBEREC v sobě nese význam nejen z pohledu zdraví, ale zejména město funkční, aktivní, vyvíjející se a pečující o své občany a jejich zájmy.

Jsme přesvědčení, že máme smysl pro odpovědnost, organizační schopnosti a nejsme zatíženi politickým hašteřením. Své zkušenosti z práce pro veřejnost v oblasti sportu a zdraví chceme uplatnit ve prospěch občanů v rámci práce městského zastupitelstva a městské rady, neboť jsme stále více rozladěni ze stavu liberecké radnice a zejména z jejího vedení. Je to již druhé volební období, které reálně zastavilo Liberec, jeho přirozený rozvoj, zcela degradovalo městskou samosprávu a velmi významně zaostává i v podpoře sportovních organizací pracujících s mládeží. Věříme, že rozumným a účelným hospodařením je možné dosáhnout dalšího rozkvětu Liberce.

Z toho důvodu sháníme podporu a další schopné lidi, kteří by byli ochotni se zapojit do komunálních voleb a pomoci kromě zlepšení podmínek pro sportující mládež i zlepšení komunikace a řízení města a zajistit funkčnost běžných rozhodovacích procesů bez osobních animozit a podrazů, tak jako to zajišťujeme každodenně v našich klubech a TJ.

Tato aktivita je spojena s dříve úspěšnou kandidátkou „Unie pro sport a zdraví“, pod jejíž hlavičkou budeme do komunálních voleb 2018 v rámci této aktivity kandidovat.
Logo Sportovci za zdravý Liberec

Dotazník sportovních organizací

Dotazník sportovních organizací

Vážení sportovci,

Jsme stále více rozladěni ze stavu liberecké radnice a zejména z jejího vedení. Je to již druhé volební období, které reálně zastavilo Liberec, jeho přirozený rozvoj, zcela degradovalo městskou samosprávu a velmi významně zaostává i v podpoře sportovních organizací pracujících s mládeží. Myšlenka ZDRAVÝ LIBEREC v sobě nese význam nejen z pohledu zdraví, ale zejména město funkční, aktivní, vyvíjející se a pečující o své občany a jejich zájmy. Prosíme tedy v případě zájmu o zodpovězení následujících otázek a zpětné odeslání. Předem děkujeme za Váš čas a podporu.

celý článek