Vážení sportovci,

Jsme stále více rozladěni ze stavu liberecké radnice a zejména z jejího vedení. Je to již druhé volební období, které reálně zastavilo Liberec, jeho přirozený rozvoj, zcela degradovalo městskou samosprávu a velmi významně zaostává i v podpoře sportovních organizací pracujících s mládeží.

Zástupci sportovců – členů sportovní komise se po celou dobu snažili zlepšit podmínky pro sport, vlastní iniciativou byl mezi sportovní organizace rozeslán i dotazník zjišťující stav a využití sportovních zařízení v Liberci. Překvapil pozitivní zájem o řešení velmi špatné situace a stavu sportovních zařízení, od zpracování výsledků však vedení města nebylo schopno i přes osobní a opakované aktivity vybraných členů sportovní komise situaci posunout alespoň do stavu projednávání.

Z toho důvodu sháníme podporu a schopné lidi, kteří by byli ochotni se zapojit do komunálních voleb a pomoci kromě zlepšení podmínek pro sportující mládež i ke zlepšení řízení a komunikace vedení města a zajistit schopnost běžných rozhodovacích procesů bez osobních animozit a podrazů, tak jako to zajišťujeme každodenně v našich klubech a TJ.

V tuto chvíli nás zajímá názor zástupců jednotlivých sportovních organizací a dle vyjádřených myšlenek se budeme dále rozhodovat o dalších krocích. Tyto by měly směřovat k podání společné kandidatury zástupců sportovních organizací a jejich sympatizantů s aktivitou „SPORTOVCI ZA ZDRAVÝ LIBEREC“ pod hlavičkou UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ (USZ).  

Myšlenka ZDRAVÝ LIBEREC v sobě nese význam nejen z pohledu zdraví, ale zejména město funkční, aktivní, vyvíjející se a pečující o své občany a jejich zájmy.

Prosíme tedy v případě zájmu o zodpovězení následujících otázek a zpětné odeslání na emailovou adresu volbylbc2018@usz.cz. Předem děkujeme za Váš čas a podporu.

V Liberci 8.7.2018

 

Děkujeme,

Ing. Vladimír Boháč, zástupce ČUS v Liberci

Ing. Jiří Veselka, MBA, předseda klubu stolního tenisu SKST Liberec

Ing. František Příhoda, prezident florbalového oddílu FBC Liberec


Dotazník sportovních organizací

 

I. Jste spokojeni s finanční podporou sportu ze strany města v Liberci?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

II. Jste spokojeni s kapacitami sportovišť v Liberci a jejich stavem?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

III. Jste spokojení se systémem rozdělování dotačních financí do sportu v Liberci?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

IV. Jste spokojeni se způsobem řešení problémů a způsobem komunikace vedení města?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

V. Jste spokojeni s rozvojovými projekty města?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

VI. Máte pocit, že Vás vedení města skutečně zastupuje a postupuje v souladu se zájmy města?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

VII. Vytváří vedení města příznivé podmínky pro jeho celkový rozvoj?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

VIII. Jste spokojeni se způsobem řešení běžných provozních problémů města – doprava, školství,
   kultura, bydlení, zdravotnictví, atd…

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případný komentář:

 

 

IX. Byli byste ochotni projekt „SPORTOVCI ZA ZDRAVÉ MĚSTO“ podpořit?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případné návrhy:

 

 

X. Byli byste ochotni se popsaného projektu zúčastnit, případně nabídnout svého zástupce na kandidátku
    (prosíme o návrhy)?

Odpověď:

ANO

NE

NEVÍM

Případné návrhy:

 

 

 

Na závěr prosíme o uvedení kontaktních údajů (pokud nechcete, nejsou povinné):

Sportovní organizace:

 

Zástupce:

 

Případná podpora společné kandidatury

ANO

NE