Programová témata a body

 

 

 

I.              Větší podpora sportu

 

 

II.            Spolupracující a funkční vedení města

 

 

III.            Rozvoj města

 

 

IV.            Zdraví a zdravý životní styl

 

 

 

 

 

Hlavní motto

 

 

… AKTIVNÍ MLÁDÍ, ZDRAVÉ STÁŘÍ …

 

 

 

Název kandidátky

 

 

SPORTOVCI za zdravý LIBEREC

 

 

 

Větší podpora sportu

 

AKTUÁLNÍ STAV:

Srovnáním s jinými městy mimořádně nízká podpora sportující mládeže
Nedostatečná údržba a investice do sportovních zařízení města a škol
Absence využití dotačních zdrojů na budování a opravy sportovních zařízení

 

> Systematická podpora sportu

 

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Sportovní oddíly pomáhají rodičům s přirozeným rozvojem dětí, nejedná se pouze o výchovu vrcholových sportovců, ale zejména o pravidelně sportující širokou veřejnost.
Sportovci se ve svých sportovních oddílech významně starají o děti a mládež Liberce, finance poskytnuté na podporu sportovních klubů se významnou mírou vrací zpět do rozpočtu Liberce ve formě plateb za pronájmy sportovních zařízení ve školách a městských zařízení

 

 

PROGRAMOVÉ BODY:

 Zvýšení podpory sportu pro pravidelně sportující mládež
• Využití dotačních podpor, zajištění úhrady nutné finanční spoluúčasti dotace

 

MOŽNÉ ZDROJE:

> Vyšší míra využití daní z loterií jako je tomu i v ostatních městech České republiky
> Možnost využití rozpočtového přeurčení daní

 

 

 

Spolupracující a funkčnost vedení města

 

AKTUÁLNÍ STAV:

• Absolutní rozvrat politické kultury města a prostředí na radnici
• Sváry a osobní spory naprosto ochromily činnost vedení města
• Jediným cílem je udržení trafik s absolutní absencí na jakékoliv konkrétní řešení
• Deformace politického prostředí a mimořádná vyhraněnost KOALICE x OPOZICE
• Pořádek ve městě

 

> Obnovení politické kultury a prostředí města

 

HLAVNÍ MYŠLENKY:

•  Politika v obcích není o celostátních tématech a vysoké politice, je o každodenním řešení problémů města a jeho občanů
•  Jsme zvyklí komunikovat a problémy řešit efektivně a konstruktivně, jsme nuceni řešit krizové situace, rozdílnost přístupů a postojů a řešit problémy s financováním
•  Jsme schopni zajistit zlepšení, máme schopné lidi, kteří se osvědčili ve vedení sportovních organizací
Jsme ochotni poskytnout nadšení, aktivitu a sportovní nasazení 

 

 

 

PROGRAMOVÉ BODY:

• Návrat k běžnému selskému rozumu a respektování základních lidských hodnot
   čestnost, komunikativnost, ochota pomoci, respekt k soupeři

 Vnímání celospolečenských problémů a ochota je řešit bez ohledu na své osobní ambice

 

MOŽNÉ ZDROJE:

Lidské s životním nadhledem a schopností komunikace s ostatními

 

 

 

Rozvoj města

 

AKTUÁLNÍ STAV:

• Město stagnuje, město se nerozvíjí
• Absence územního plánu, neschopnost jeho dokončení
• Nedořešení dopravního připojení do průmyslových zón JIH a SEVER
• Blokace přirozeného rozvoje města snížením ploch pro bydlení
• Blokace a neochota vnímat a řešit problémy zaměstnavatelů
• Významné omezení oprav a investic do městského majetku, kromě jiného i z důvodu nefunkčnosti vedení
• Absence koncepčních a systémových procesů k rozvoji města
• Nejednoznačná podpora Krajské nemocnice Liberec
• Živelný průběh oprav komunikací, absolutní nekoordinovanost postupu prací
• Personální rozklad magistrátu, nadměrné odchody odborných zaměstnanců
• Revitalizace městských zón a veřejných ploch

 

> Podpora přirozeného růstu města

 

HLAVNÍ MYŠLENKY:

•  Územní plán je nezbytnou a určující podmínkou k rozvoji města nebo jeho zastavení
•  Neschopnost dohody nad programovými prioritami vede k nečinnosti a zhoršování podmínek pro občany města
•  Sportovní infrastruktura a příroda jsou hlavní konkurenční výhodou Liberce a základním nástrojem (a článkem) jeho rozvoje

 

 

PROGRAMOVÉ BODY:

• Územní plán
• Dopravní připojení průmyslových zón
• Koncepční příprava rozvoje ploch pro bydlení a související infrastruktury
• Liberec jako město bezpečné, bez bariér, přátelské pro cyklisty (zdravé město Liberec)
• Podpora zlepšování zdravotnictví ve městě

 

MOŽNÉ ZDROJE:

> Lidské – zkušenost a selský rozum 
> Finanční – koncepčním řešením a systémovým přístupem nebudou finance utráceny, ale investovány do rozvoje města

 

 

 

Zdraví a zdravý životní styl

 

AKTUÁLNÍ STAV:

• Absence podpory přirozeného pohybového rozvoje dětí ZŠ a MŠ
• Omezování možností sportování střední generace (problémy sportovních klubů a oddílů)
• Malá nabídka k aktivnímu trávení volného času seniorů

 

> Zdraví a zdravý životní styl

 

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Aktivní mládí a zdravé stáří je jediný způsob, jak se dožít vysokého věku
•  Program pro všechny generace „pro děti a mládež; střední generaci i seniory“ 

 

 

PROGRAMOVÉ BODY:

• Zpřístupnění městských hřišť široké veřejnosti

 

MOŽNÉ ZDROJE:

Odborné – spolupráce sportovních oddílů s lékaři, odborníky na zdravou výživu, s rehabilitačními službami

Dotazník sportovních organizací

Dotazník sportovních organizací

Vážení sportovci,

Jsme stále více rozladěni ze stavu liberecké radnice a zejména z jejího vedení. Je to již druhé volební období, které reálně zastavilo Liberec, jeho přirozený rozvoj, zcela degradovalo městskou samosprávu a velmi významně zaostává i v podpoře sportovních organizací pracujících s mládeží. Myšlenka ZDRAVÝ LIBEREC v sobě nese význam nejen z pohledu zdraví, ale zejména město funkční, aktivní, vyvíjející se a pečující o své občany a jejich zájmy. Prosíme tedy v případě zájmu o zodpovězení následujících otázek a zpětné odeslání. Předem děkujeme za Váš čas a podporu.

celý článek